Srbija

3 nedelje nakon zlostavljanja dečaka u Bačkom Jarku, učenici su navodno kažnjeni ali niko ne zna kako

backi-jarak-skola
Foto: Luftika

Dva učenika 8. razreda 18. maja seksualno su zlostavljala godinu dana mlađeg dečaka u dvorištu škole, sve su snimali i onda snimak slali drugima. Protiv njih su podnete krivične prijave, ali ostalo je nejasno na koji način su ti đaci kažnjeni.

Prema objašnjenju koje su novinari portala Telegraf dobili u školi “Slavko Rodić” u Bačkom Jarku, đaci protiv kojih je podneta krivična prijava su sankcionisani po Zakonu.

– Naravno da su kažnjeni, procesuirani su po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prema članu 111 onako kako sleduje. Škola je preduzela apsolutno sve u skladu sa zakonom i protokolom – navela je direktorka za Telegraf.

Na koji tačno način su maloletni zlostavljači kažnjeni, direktorka škole nije želela da objasni. Dečaci nisu izbačeni iz škole niti su prebačeni u drugu školu jer prema rečima direktorke “imaju pravo na obrazovanje i ne mogu da se izbace”.

U članu 111 ovog Zakona, pored definicija vrsta nasilja, stoji:

Ustanova je dužna da nadležnom organu prijavi svaki oblik nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u ustanovi počinjen od strane roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika ili trećeg lica u ustanovi.

Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje i zlostavljanje, sadržaj i načine sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslove i načine za procenu rizika, načine zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, propisuje ministar.

Bliže uslove o načinima prepoznavanja neverbalnih oblika zlostavljanja dece i učenika od strane zaposlenog za vreme nege, odmora, rekreacije i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada, propisuje ministar.

Šta se tačno dogodilo?

Podsetimo, gnusni čin dogodio se 18. maja u školskom dvorištu osnovne škole “Slavko Rodić” u Bačkom Jarku, kada su dvojica osmaka prisilili godinu dana mlađeg dečaka sa smetnjama u razvoju na oralni seks. Jedan je sve snimao telefonom, a drugi naterao dečaka da ga zadovoljava, da bi potom snimak prosledio u Viber grupu odeljenja. Na taj način je sve postalo javno dok se snimak rapidno širio.

3 moguće kazne

Pravno gledano, maloletnici koji su počinili navedena dela, spadaju u mlađe maloletnike, jedan ima 14, a drugi 15 godina, a kazne koje se mogu izreći u toj starosnoj kategodiji su opomena, za najlakša dela, pojačan nadzor, odnosno mere iz nadležnosti obrazovno-vaspitnog sistema, zdravstvenog sistema i sistema socijalne zaštite i kao poslednja mera može biti izrečen odlazak u kazneno-popravni dom.

Žrtvi nasilja organizovana psihološka podrška

Škola je odmah po saznanju da se dogodila navedena situacija, postupila po Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kao i po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i slučaj odmah prijavila svim nadležnim institucijama – Školskoj upravi Novi Sad, MUP-u, Centru za socijalni rad, koji dalje postupaju prema svojoj nadležnosti – navode iz škole. Sprovodi se Plan zaštite na nivou škole i Plan pojačanog vaspitnog rada sa počiniocima. Takođe, organizovana je psihološka podrška učeniku, žrtvi nasilja, od strane škole, Centra za socijalni rad i podrška od strane dečijeg psihologa Dečije bolnice Novi Sad. Škola ovaj incident vodi kao “nasilje trećeg stepena”.

Sve o slučaju seksualnog zlostavljanja dečaka sa posebnim potrebama u školi u Bačkom Jarku

196 Shares
196 Shares
Share via
Copy link