Dogadjaji Izložbe

Upoznajte savremenu umetnost Republike Srpske

Izložba “Contemporary Thesaurus” otvara se u sredu, 29. juna u 20 sati, a gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine planirano je do 24. jula. Izložba je osmišljena kao novi presek savremene vizuelne umetnosti u Republici Srpskoj i bavi se njenim aktuelnim pojavama, teorijskom genezom i medijskim osobenostima. Izložbom su obuhvaćena dela deset autora (Igor Bošnjak, Ninoslav Kovačević, Nikola Kekerović, Mladen Miljanović, Radenko Milak, Borjana Mrđa, Mila Panić, Selma Selman, Saša Tatić i grupa Tač.ka), koji su svojim aktivnim i intenzivnim prisustvom na savremenoj sceni ovog prostora detektovani kao njeni vodeći nosioci.

Koncept izložbe bazira se na pojmu tezaurus, koji se u muzeologiji odnosi na proces formiranja muzejskih zbirki čineći njihovo misaono i spoznajno utemeljenje, pa izložba kao savremena riznica objedinjuje i predstavlja sabrana/tezaurirana znanja o savremenoj umetnosti Republike Srpske.

„Contemporary Thesaurus“ teži identifikovanju koncepcijskih polazišta savremenih umetničkih praksi koje nastaju u Republici Srpskoj nakon dvehiljadite godine i njihovom pozicioniranju u odgovarajućim kontekstualnim matricama. Selekcijom nekoliko najvažnijih, najreferentnijih i najrecentnijih umetničkih pojava, te njihovom interpretacijom u skladu sa različitim parametrima savremenosti proisteklim iz aktuelnih teorija umetnosti, dobijena je kategorizacija u idejne i kontekstualne celine, a koje pružaju mogući model iščitavanja pojedinačnih autorskih izraza. Ovi individualni umetnički opusi prepoznati su kao jezgra aktivnih razvojnih procesa i kontinuirane kvalitativne nadgradnje, pa se izložbom želi predstaviti  kontinuitet trajanja ove žive i heterogene mikro-scene i njene ekspanzije tokom relativno kratkog vremenskog razdoblja, a obeležene izrazitim pluralizmom autorskih izraza nekoliko generacija mladih umetnika.

Mila Panic Ako se nista nije okrenulo nista se nije ni proslaviloKoncepcijska osnova izložbe na poseban način povezana je sa crtežima koji se nalaze u unutrašnjosti Spomenika palim Krajišnicima na Banj brdu kod Banje Luke. Ova monumentalna spomenička celina iz 1961. godine djelo je Antuna Augustinčića, a na unutrašnjim zidovima Ismar Mujezinović je, 80-ih godina XX veka, izveo crteže sa prizorima NOB-a prema skicama svog oca, Ismeta Mujezinovića. Najveći deo crteža oštećen je i trajno izgubljen, pa ih je danas moguće samo delimično rekonstruisati na osnovu sačuvane foto dokumentacije. Imajući u vidu parametre istorije, ideologije, politike, kulturnog nasleđa i specifične teritorije, Mujezinovićevim crtežima dodeljena je simbolička uloga objedinjujućeg činioca u procesu tezauracije znanja o bogatoj vizuelnoj umetnosti nastaloj na ovom prostoru.

Koncept izložbe osmislila je Žana Vukičević, viša kustoskinja Muzeja savremene umjetnosti RS.

Posetite novosadske muzeje i galerije

 

Ivana Vukovac

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

generic vignette (DESK luftika.rs)
Share via
Copy link