dete-smeh-sneg
Izvor: Pixabay ©
Tribine

Upoznaj moj temperament – tribina za roditelje

U Kulturnom centru Novog Sada na Tribina mladih, 27. januara u 18 časova, biće održana tribina pod nazivom: „Upoznaj moj temperament“.

Tribina je zamišljena kao tematski susret sa roditeljima, vaspitačima, nastavnicima i svim drugim zainteresovanim koji žele da prošire svoja znanja o uticaju temperamenta na ponašanje dece.

Defektolog-logoped Marina Koprivica i psiholog Žana Erdeljan će pokušati na ovoj tribini da odgovore na pitanja koja su ključna za razvoj ličnosti deteta, a to su: zašto kažemo da je poznavanje detetovog temperamenta karika koja nedostaje u razumevanju njegovog razvoja?, ko je dete šanse, a ko je dete izazova?, kako poznavanje detetovog temperamenta može da pomgne u njegovom vaspitanju?, zašto je razumevanje i podrška detetovom temperamentu preduslov za razvoj zdrave ličnosti?

Izvor: KCNS

Više zanimljivih događaja potražite ovde