Top 10 Magazin Vesti Novi Sad

Top 10 specijalnih rezervata prirode u Vojvodini

SRP Obedska bara

Obedska bara je nastala pre više hiljada godina, i uprkos mnogim promenama koje su se dogodile, njene prirodne vrednosti su ostale sačuvane. Širom sveta poznata je kao močvarno područje i privlačila je mnobrojne istraživače i naučnike, kao i ljubitelje prirode. Nalazi se u opštini Pećinci i budući da je ostatak močvarne sredine, predstavlja jedinstvenu pojavu u Evropi.

srp_obedska_bara
Izvor: panoramio.com

Zbog toga je već pre dva veka bila zaštićena, a bila je lovište carske porodice u Habzburškoj monarhiji, kao i dinastiji Karađorđevića.

Obedska bara je upisana na listu močvara od međunarodnog značaa, a takođe je i na listi područja od izuzetnog značaja za ptice. Mnogbrojne endemske vrste kojima pogoduje močvano okruženje mogu se ovde pronaći, a karakterišu je i prastare šume hrasta lužnjaka i slatine. Zbog jedinstvene sredine ovde se tokom vremena, uspostavio veoma raznovrstan biljni svet, a zahvaljujući žbunastim, šumskm, močvarnim i livadskim zajednicama očuvane su raznovrsne ptičje kolonije na Obedskoj bari. Ukupno 220 vrsta ptica, 50 vrsta sisara, 16 vrsta riba, preko 1200 vrsta insekata, preko 200 vrsta zooplanktona, oko 180 vrsta gljiva, 500 vrsta biljaka i 50 vrsta mahovina živi na površini Obedske bare.

Ne zaboravite da lajkujete Luftiku