Top 10 Magazin Vesti Novi Sad

Top 10 specijalnih rezervata prirode u Vojvodini

SRP Zasavica

Osnovna uloga ovog rezervata je očuvanje prirodnog vodotoka karakterističnog za ravničarske predele, kao i zaštita vlažnih staništa, u kojima je očuvano bogatstvo biološke raznovrsnosti.

srp_zasavica
Izvor: zasavica.org.rs, Nikola Nikšić

Floru rezervata čini oko 700 vrsta biljaka, među kojima se ističu beli i žuti lokvanj, aldrovanda, testerica, močvarna kopriva i jezičasti ljutić. SRP Zasavica nalazi se na području Mačve, istočno od reke Drine i južno od Save, a pripada opštinama Sremska Mitrovica i Bogatić. Dužina vodotoka je preko 33 kilometra, dok u nekim predelima dostiže širinu i do 80 metara. Ukupna zaštićena površina iznosi 1.821 hektar, a na toj površini može se naći 21 vrsta riba. SRP Zasavica ponosi se skoro iščezlom ribom crnkom, koja se u Srbiji, osim u Zasavic,i može videti samo na još jednom mestu. Ogroman broj različith ptica, preko 180, naseljava ovaj prostor, a od sisara se izdvaja evropski dabar koji je pre nekoliko godina vraćen u ovaj rezervat i u Obedsku baru. Takođe, ovaj rezervat je postao poznati centar za očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja, te se tu se gaje podolsko goveče, balkanski magarac, lasasta mangulica…

Ne zaboravite da lajkujete Luftiku