Oznaka: lista zemalja sa najvećim brojem civilnog oružja