Oznaka: dva lesa u zatvoru

generic vignette (DESK luftika.rs)