Magazin Srbija

SOS linije za sve kojima je tokom praznika teško dostupne su 24 sata dnevno

nezaposlena mama depresija

SOS linije klinike „Dr Laza Lazarević“ dostupne su 24 časa dnevno, 365 dana u godini. O načinu poslovanja, komunikacije, kome možete da se žalite ukoliko niste zadovoljni uslugom i zašto se ljudi češće javljaju tokom praznika govori doc dr Ivanom Stašević Karličić, koja je v.d. direktora klinike.

Na Nacionalnom servisu za zaštitu mentalnog zdravlja 0800-309-309, 24h dnevno, 365 dana u godini, angažovani su edukovani i supervizirani zaposleni Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ – lekari, psiholozi i visoke strukovne medicinske sestre i tehničari.

To su ljudi koji su direktno u razgovorima sa pozivaocima linije, ali neposredno iza njih stoji tim stručnjaka psihijatara i psihologa, psihoterapeuta koji njihov rad supervizira, evaluira i vrši kontinuiranu edukaciju u skladu sa stručnim standardima i aktuelnim potrebama.

– Naime, od kada je prva opcija telefonskog servisa počela sa radom tim profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja radi konstantnu evaluaciju broja poziva, razloga poziva i konkrentih potreba građana, identifikuje vulnerabilne grupe kojima je psihološka podrška i savetovanje neophodna te u skaldu sa tim podacima širi mrežu aktivnosti i delovanja. Prateći zdravstvene potrebe stanovništva kada je mentalno zdravlje u pitanju Nacionalni servis du ovom trenutku ima četiri opcije – Nacionalna linija za prevenciju samoubistava, Nacionalna linija za pružanje psihosocijalne pomoći u uslovima pandemije Kovid 19, Linija za pomoć adolescentima, kao i novootvorena Nacionalna linija za psihološku podršku ženama pre, u toku i nakon trudnoće – navodi doc dr Ivanom Stašević Karličić, v.d. direktora klinike.

Nacionalna linija za prevenciju samoubistva 0800-309-309 (opcija 1) koju je Klinika u saradnji sa Ministarstvom zdravlja pokrenula početkom 2019. godine, do danas je imala preko 15000 poziva. Pomoć i savet traže najrazličitije kategorije stanovništva, uzimajući u obzir uzrast, pol, kao i mesto u Srbiji iz kog pozivaju. Ipak, postoje periodi godine kada ljudi češće zovu nego inače…

– Naravno, linija radi 24 časa dnevno 365 dana u godini, nema ustaljenog obrasca kada je deo dana u pitanju, ali kada govorimo o periodima godine, rano proleće, jesen, kao i dani oko praznika donose povećanje broja poziva, što jeste očekivano obzirom na u stručnoj javnosti poznat i sezonski karater nekih formi depresije – ističe naša sagovornica.

Šta ako niste zadovoljni uslugom?

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” akreditovana je tokom leta 2019. godine, a dr Stašević Karličić ističe da je „prva psihijatrijska bolnica u Srbiji koja je implementirala standard kvaliteta. To znači da je našim pacijentima, kao i svim građanima koji su korisnici usluga iz domena zdravstvene zaštite koje Klinika pruža, dostupan standard kvaliteta koji je implementiralo evropsko sertifikovano telo i konstantno ga nadzire. Rečeno podrazumeva da za svaku delatnost Klinike postoje jasno definisane i pisane procedure sa kojima su upoznati i u skladu sa kojima postupaju svi zaposleni“.

Ali, šta ako neko ipak nije zadovoljan dobijenim odgovorom?

– Ukoliko neko nije zadovoljan kvalitetom dobijene usluge veoma je važno da nas o tome informiše jer svi zaposleni Klinike su u obavezi da održavavaju stručni standard, uz opredeljenje da značajno doprinesemo unapređenju mentalnog zdravlja u zajednici. Žalba se podnosi u pisanom obliku direktoru Klinike, a postupak po prigovoru provodi diplomirani pravnik zaposlen u Klinici koji utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice, pribavlja pisane izjave, vrši uvid u dokumentaciju vezanu za navode iz prigovora, a po potrebi uključuje i Komisiju za unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada na dalje postupanje. Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti sačinjava se pisani izveštaj, na osnovu kog direktor Klinike ili ovlašćeno lice razmatra i odlučuje o osnovanosti prigovora i daljem postupanju odnosno preduzimanju mera u vezi sa konkretnom žalbom. Naravno, podnosiocu prigovora se u roku od najkasnije 30dana dostavlja pisano Obaveštenje o postupku koji je sproveden, osnovnosti prigovora, kao i eventualnim daljim postupcima ili preduzetim merama u vezi sa iznetom žalbom – ističe doc dr Stašević Karličić.

Izvor: Nova.rs

Pobedite prazničnu depresiju besplatno onlajn psihološko savetovalište radiće tokom praznika

Redakcija

Delimo tekstove koji vrede. Jer vrede!

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

OGLAS

40 Shares
Share via
Copy link