Lifestyle

Salivanje straha je najopasniji obred srpskog naroda kojim bukvalno žrtvujete dete

salivanje straha

Salivanje straha je običaj koji je i danas veoma rasprostranjen među Srbima. Šira javnost je o njemu slabo upoznata, pa čak i oni koji ga primenjuju u neznanju čine ogromnu štetu svojoj deci.

Neupućenost u strašne posledice ovog rituala može napraviti nepopravljuvu štetu, koju će najviše ostetiti oni nad kojima se obred vrši. To su uglavnom “nemirna i deca sa strahovima”, piše dr Tatjana Đorđević za portral BaštaBalkana.com

U ovom obredu koristi se topljeno olovo koje se “baca” u vodu. Olovo je, inače, mek sivi metal koji se topi na 327 C. Pri topljenju olova nastaje olovni oksid, koji je veoma toksičan, pa su trovanja moguća već tada. Posle rastopljenog olova reaguje sa vodom i nastaje olovni hidroksid.

Kada se ova voda unese u organizam (gatare preporučuju da se ova voda pije), olovo u jonizovanom obliku putuje kroz organizam i zatim se deponuje u kostima, gde se ugrađuje umesto kalcijuma.

Poseban problem predstavlja što se u izvesnim stanjima (npr. stresa), olovo može pokrenuti iz kostiju i ponovo ugrožavati organizam. Zatim se olovo ugrađuje u molekul hemoglobina umesto gvožđa i nastaju teške hemolitičke, “olovne” anemije, i pad hemoglobina u perifernoj krvi.

Inače, olovo u jonizovanom obliku predstavlja metabolički aktivan centar čitave količine olova u organizmu i odgovoran je za toksične efekte.

Akutna trovanja olovom su uglavnom profesionalna (ređe se javljaju) dok navedeni toksični efekti su karakteristični za hronična trovanja olovom, kada se mogu javiti i promene na desnima – olovni rub, kao i teška oštećenja centralnog nervog sistema (CNS).

Olovo se iz organizma eleminiše preko jetre i bubrega što dovodi do teških oštećenja ovih organa. Ako se u posudi u kojoj se topi olovo nalaze masnoće u tragovima tada se olovo rastvara u njima i putuje u CNS gde dovodi do olovne encefalopatije (oštećenja mozga), ali i do pareza i paraliza ekstremiteta (“viseća šaka” i “viseće stopalo”).

Simptomi trovanja mogu biti i atipični (neprepoznatljivi i teški za dijagnozu) kao npr. hronični umor, glavobolje, nemir, poremećaj sna, bol u kuku itd. Na polnim organima zbog toksičnih oštećenja nastaje sterilitet, kod žena dolazi do pobačaja.

Dijagnoza trovanja olovom se postavlja određivanjem količine olova u kostima, dok ostale laboratorijske analize nisu pouzdane.

Terapija akutnog trovanja podrazumeva urgentnu hospitalizaciju, a lečenje je simptomatsko. U zakasnelim stadijumima lečenje je bez uspeha.

Zaključak

Okultne radnje poput salivanja straha mogu da ugroze duševno itelesno zdravlje ljudi, a naročito dece!

Šta je i gde se praktikuje najčudniji srpski seks običaj – strndžanje

102 Shares
102 Shares
Share via
Copy link