Biznisnova – centar za proaktivno poslovanje iz Novog Sada poziva sve zainteresovane da
učestvuju na konkursu izrade idejnog rešenja plakata za predstojeću konferenciju“Izrael –
preduzetnička nacija – Od pustinje do oaze” koju će realizovati ovo udruženje u narednom periodu.

Uputstvo za učesnike/ce:

-Plakat u potpunosti treba da odgovara temi konferencije

-Idejno rešenje mora biti originalno delo autora/ke ili grupe autora/ki i ne sme sadržati

delove nijednog drugog autorskog dela

-Konkursni rad mora biti u JPEG formatu (RGB, dimenzije A3/72dpi) i dostavljen na imejl

Biznisnove: [email protected] (sa naznakom: Plakat); u tekstu imejla obavezno

navesti podatke o autoru/autorskom timu : ime, imejl adresu i kontakt telefon

-Nakon izbor najboljeg idejnog rešenja, autor/ka ili grupa autora/ki će biti angažovan/a na

poslu konkretne realizacije plakata (u PDF formatu, CMYK, dimenzije A3/300 dpi za

digitalnu štampu).

-Plakat treba da sadrži Ime konferencije, datum i mesto održavanja kao i logoe Biznisnove

i saradnika/donatora koji će se naknadno dostaviti za finalnu realizaciju.

-U odabiru najboljeg idejnog rešenja učestvovaće petočlana komisija.

-Predviđena novčana nagrada za najbolje idejno rešenje i finalnu realizaciju plakata je

6000 dinara.

-Nakon proglašenja pobednika/ce svi pristigli radovi postaju vlasništvo Biznisnove koja ih

može koristiti u celosti ili u pojedinostima, uz poštovanje autorskih prava učesnika/ca

konkursa

-Svi radovi koji udju u uži izbor biće izloženi na FB i/ili veb stranici Biznisnove.

– Predajom rada učesnici prihvataju sve propozicije konkursa.

– Krajnji rok predaje radova je 11.02.2016h.

O temi ukratko

Izrael, država sa samo 8,0 miliona stanovnika stvara više Start-up projekata od daleko
većih zemalja kao što su Japan, Kina, Kanada, Koreja i Velika Britanija. Po glavi stanovnika,
Izrael ostvaruje duplo više investicija od SAD i skoro 30 puta više nego sve evropske zemlje zajedno. Sve ovo zvuči neverovatno ukoliko dodamo još i činjenice da je Izrael zemlja stara samo 65 godina, okružena neprijateljima, u trajnom ratnom stanju još od svog osnivanja, bez ikakvih prirodnih resursa.

Preduzetnici u toj zemlji ne vole robu sa velikim troškovima transporta pa su se priklonili malim, bezličnim komponentama i softverima a to je, početkom devedesetih, značilo zaokret ka ekonomiji zasnovanoj na znanju i inovaciji.Cilj konferencije „Izrael – preduzetnička nacija – od pustinje do oaze“ je da javnost upozna sa kulturom preduzetništva i osnivanja start-up firmi na primeru Izraela. Pored ovoga, cilj je da zainteresovani učesnici/e dobiju odgovore na relevantna pitanja koja se tiču pokretanja sopstvenog biznisa i da čuju primere dobre prakse.

S obzirom da se naše podneblje suočava sa ključnim ekonomskim problemom visoke
stope omladinske nezaposlenosti, specifični cilj ovog projekta je da se osnaže mladi i da
pomoću konkretnih informacija koje dolaze od relevantnih i cenjenih govornika osnuju
svoje start-up firme.

Primeri dobre prakse izraelskog poslovanja su izuzetno značajni jer pokazuju da za dobre
ideje nema prepreka, da su proaktivno i samoinicijativno poslovno ponašanje ponekad pitanje čistog opstanka, da se sopstveni biznis može pokrenuti i održati i u nepovoljnim
socijalno-ekonomsko-političkim uslovima.

Više zanimljivih događaja potražite ovde

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here