Dogadjaji Izložbe

Predavanje o izložbi u Galeriji Matice srpske

U okviru izložbe “Od privatnog ka javnom. Umetnička kolekcija kompanije Tarkett” u petak 27. maja u 18 sati u Galeriji Matice srpske biće održano predavanje Odnos tradicionalne i moderne slike kustoskinje Miroslave Žarkov. Umetničku kolekciju kompanije Tarkett čine, s jedne strane ikone nastale u periodu od 17. do 19. veka, a s druge slike, dela 20. veka, koji daju uvid u razvoj moderne srpske umetničke misli.

Dok se na ikonama jasno očitava „sakramentni” status religiozne slike, koja se razvijala pod uticajem crkvenih dogmi i koja održava utvrđene ikonografske kanone, u 20. veku umetnici, rasterećeni nametnutog ograničenja društva, podražavanja prirode i zahteva za funkcionalnošću dela, dobijaju punu slobodu. Uprkos ovim razlikama umetnici su imali priliku da u srednjovekovnom slikarstvu prepoznaju umetnost koja je, iako ne pokušava doslovno da prenese vidljivu stvarnost, sa tom stvarnošću na neki duboki mistični način povezana.

Posetite Sterijino pozorje.

 

PARTNERI SAJTA


Share via
Copy link