Dogadjaji Izložbe

Predavanje o izložbi u Galeriji Matice srpske

U okviru izložbe „Od privatnog ka javnom. Umetnička kolekcija kompanije Tarkett“ u petak 27. maja u 18 sati u Galeriji Matice srpske biće održano predavanje Odnos tradicionalne i moderne slike kustoskinje Miroslave Žarkov. Umetničku kolekciju kompanije Tarkett čine, s jedne strane ikone nastale u periodu od 17. do 19. veka, a s druge slike, dela 20. veka, koji daju uvid u razvoj moderne srpske umetničke misli.

Dok se na ikonama jasno očitava „sakramentni” status religiozne slike, koja se razvijala pod uticajem crkvenih dogmi i koja održava utvrđene ikonografske kanone, u 20. veku umetnici, rasterećeni nametnutog ograničenja društva, podražavanja prirode i zahteva za funkcionalnošću dela, dobijaju punu slobodu. Uprkos ovim razlikama umetnici su imali priliku da u srednjovekovnom slikarstvu prepoznaju umetnost koja je, iako ne pokušava doslovno da prenese vidljivu stvarnost, sa tom stvarnošću na neki duboki mistični način povezana.

Posetite Sterijino pozorje.

 

Share via
Copy link