Magazin

Pedofili robijaju između 5 i 12 godina, a deca zauvek jer kazne zatvora ne vraćaju detinjstvo uništeno silovanjem

U Srbiji je za obljubu nad detetom, prema Krivičnom zakoniku, predviđena kazna zatvora od pet do 12 godina. Seksualni zlostavljači prekinuli su brojna detinjstva širom Srbije, a deci koja su žrtve seksualnog nasilja neophodna je pomoć.

Muškarac M.S. (64) prisiljavao je devojčicu M.R. od samo osam godina da ga oralno zadovoljava. Ovo dete je samo jedno od mnogih koje je bilo žrtva seksualnog zlostavljanja. Maksimalna kazna zatvora za ovakvo delo je 12 godina, a postavlja se pitanje da li je ona dovoljna da zlostavljač više ne ponovi zločin.

– Ako se utvrdi da je pedofilija u pitanju, da je to nešto što se ponavljalo i da je reč o bolesti, onda je to teško izlečivo. Ne znam da li je ikad neko izlečen od pedofilije – izjavio je Aleksandar Šibul, psiholog.

U Srbiji je za obljubu sa detetom, prema Krivičnom zakoniku, predviđena kazna zatvorom od pet do 12 godina. Mišljenja oko visine kazne su podeljena.

– Visinu krivične sankcije propisao je zakonodavac, a o njenim efektima može se razgovarati samo sa aspekta ličnih uverenja – kazao je Radiša Roskić advokat.

Najviše presuda za obljubu nad detetom

Od 9 krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnicima u poslednjih nekoliko godina najviše presuda doneto je za obljubu sa detetom, pokazuju podaci Apelacionog suda u Beogradu.

Kaznene evidencije u Apelacionom sudu počele su da se vode od oktobra 2016. godine, a podaci iz ovog suda su iz poslednjeg izveštaja koji je u vezi sa tim sačinjen, zaključno sa 31. decembrom 2019. godine.

Za tri godine i tri meseca doneto je 66 pravosnažnih presuda za krivična dela protiv polne slobode nad maloletnicima, piše Telegraf.

Krivični zakonik i kazna za obljubu nad detetom

Obljuba sa detetom

Član 180

(1) Ko izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa detetom, kazniće se zatvorom od pet do dvanaest godina.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila teška telesna povreda deteta prema kojem je delo izvršeno ili je delo izvršeno od strane više lica ili je delo imalo za posledicu trudnoću, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt deteta, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili doživotnim zatvorom.

(4) Neće se kazniti za delo iz stava 1. ovog člana učinilac, ako između njega i deteta ne postoji značajnija razlika u njihovoj duševnoj i telesnoj zrelosti.

Kako pomoći deci da se izbore sa traumom zbog seksualnog zlostavljanja?

Seksualni zlostavljači prekinuli su brojna detinjstva širom Srbije, a deci koja su žrtve seksualnog nasilja neophodna je pomoć.

– Sa takvom decom treba da se radi, nikako ne smeju da se zapuste, da se problem relativizuje i da se stavi pod tepih tako što će da se govori da će sve biti u redu jer samo bodrenje ništa ne znači. Deca moraju da prođu kroz terapeutski proces – objasnio je Aleksandar Šibul psiholog.

Odmah posle doživljene traume deca moraju da prođu proces brze intervencije sa psihologom, kako kaže sagovornik, i da i nakon toga nastave da razgovaraju sa psihologom što duže.

Pedofil kažnjen sa 169 udaraca bičem pao posle 52, kada se oporavi dobiće još 117

Tamara Obradović

Običan konzument društvenih mreža, američke literature i pomfrita.

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

OGLAS

44 Shares
Share via
Copy link