Magazin

Koje sve usluge pružaju advokati u Beogradu?

Muškarac u odelu sedi za radnim stolom

Većina ljudi u nekom trenutku svog života dođe u situaciju kada im je potrebna advokatska pomoć.

Bilo da je reč o brakorazvodnoj parnici, raspodeli imovine, promeni podataka u katastru ili sastavljanju ugovora, u ovakvim situacijama potrebna nam je pravna pomoć od stručnog lica.

Veliki je broj usluga koje advokati nude, ali je i konkurencija na tržištu velika, što prosečnoj osobi dodatno otežava odabir advokata. U nastavku teksta saznajte koje sve advokatske usluge postoje, kao i kako da odaberete najboljeg advokata za vaš pravni slučaj.

Šta čini pouzdanog advokata i dobru advokatsku kancelariju?

Često ni ne razmišljamo o tome, ali kada dođe momenat da nam je pravna pomoć potrebna, većina nas se nađe u situaciji da ne zna kome da poveri svoj slučaj. Neki ne poznaju ni jednog dobrog advokata, dok drugi nisu sigurni ko bi bio u stanju da im pruži uslugu kakvu oni očekuju.

Ako vam je potreban advokat Beograd je najbolji izbor, jer u ovom gradu advokatske kancelarije najbrojnije. U prestonici kao što je Beograd, broj advokata i advokatskih kancelarija je veliki, te ćete sa sigurnošću pronaći advokata koji će ispuniti vaša očekivanja.

Ukoliko dobro izaberete, pravi advokat pružiće vam profesionalan pristup u rešavanju vašeg slučaja, maksimalnu posvećenost vama kao klijentu, kao i brzo i efikasno rešenje vašeg problema.

Malo je advokatskih kancelarija dovoljno iskusnih da se mogu baviti velikim brojem pravnih oblasti, te će često vaš izbor advokata zavisiti od prirode vaših potreba. U nastavku teksta predstavljamo vam kratak vodič kroz usluge advokatskih kancelarija u Beogradu, kako biste lakše odabrali pravog advokata.

Porodično pravo – čime se bave advokati porodičnog prava?

Klijent potpisuje dokumenta na stolu

Možda ne znate da se tako zove, ali jedna od pravnih oblasti sa kojima prosečni građani najčešće stupaju u kontakt jeste porodično pravo. U oblast porodičnog prava spadaju pravni postupci koji se vode između supružnika i roditelja sa decom, ali i vanbračnih partnera.

Najčešće usluge iz ove oblasti jesu zastupanje tokom sporazumnog razvoda braka ili brakorazvodne parnice, kao i zastupanje u sporovima o podeli zajedničke imovine, izdržavanju dece i vršenju roditeljskog prava i utvrđivanju ili osporavanju očinstva.

Ukoliko niste u procesu razvoda, nego stupate u brak ili ste već u njemu, advokati specijalizovani u oblasti porodičnog prava vam takođe mogu pomoći u sastavljanju bračnog ugovora. Bračni ugovor mogu zaključiti i partneri u vanbračnoj zajednici.

Nasledno, stvarno i obligaciono pravo – regulišite svoje pravo na imovinu

Ukoliko vam je potrebna pravna pomoć u pogledu svojine nad imovinom, u zavisnosti od prirode slučaja biće vam potreban advokat specijalizovan iz oblasti naslednog, stvarnog ili obligacionog prava.

Stvarno pravo reguliše odnose između ljudi povodom stvari i obuhvata usluge poput savetodavnih usluga i sastavljanja akata u vezi sa zaštitom prava svojine, državine i službenosti, kao i zastupanje u postupcima zaštite ovih prava.

Kada je reč o naslednom pravu, advokatske usluge iz ove oblasti podrazumevaju sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, kao i sastavljanje zaveštanja.

Advokati specijalizovani iz ove oblasti mogu vam takođe pružiti i pravnu pomoć u vidu pokretanja ostavinskog postupka i zastupanja kako u vanparničnim, tako i u parničnim postupcima raspravljanja zaostavištine.

Obligaciono pravo je još jedna pravna oblast, čijim se odredbama uređuju dužničko-poverilački odnosi. Usluge iz ove oblasti uključuju sastavljanje obligacionih ugovora, savetodavne usluge i zastupanje u vezi sa obligacionim odnosima, kao i i zastupanje u postupcima naknade štete.

Upravno pravo – ostvarivanje prava u odnosu na organe državne uprave

Ručno potpisivanje dokumenta

Upravno pravo se odnosi na organizaciju i delatnost državnih organ uprave. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom ostvarivanja svojih prava u dodiru sa organima uprave, advokatske kancelarije sa iskustvom u upravnom pravu pružiće vam neophodnu prvanu pomoć.

Upravno pravo obuhvata usluge pokretanja upravnih postupaka i zastupanja u istim, poput sastavljanja molbi i zahteva različitih vrsti, sastavljanja žalbi Upravnom sudu, sticanje ili odricanje srpskog državljanstva, zastupanje pred inspekcijskim, poreskim i carinskim organima, kao i zastupanje pri ostvarivanju ostalih prava.

Kompanijsko ili privredno pravo – pomoć pri pokretanju i vođenju biznisa

Privredno ili kompanijsko pravo odnosi se na rešavanje pravnih segmenata u svakom stadijumu pokretanja, vođenja i gašenja sopstvenog biznisa.

Advokati sa iskustvom u privrednom pravu pružaju savetodavne usluge pri osnivanju ili širenju kompanije, usluge osnivanja privrednih društava, sastavljanja osnivačkih, opštih i pojedinačnih akata, kao i pomoć pri prodavanju kompanije ili likvidiranju privrednog društva.

Pravo je široka oblast, stoga su i advokatske usluge mnoge. Nadamo se da vam je naš tekst bio koristan i da vam je pomogao da bolje razumete koje sve advokatske usluge postoje.

Mateja Panović

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

OGLAS

Share via
Copy link