Femina
Kulturni centar Novog Sada
Dogadjaji Izložbe

Izložba „Femina 8“ na „Tribini mladih“

Izložba „Femina 8“ otvara se večeras 4. aprila u 19 sati u klubu „Tribina mladih“ u Kulturnom centru Novog Sada i biće postavljena do 10. aprila. Izložba predstavlja osam autora, nosioca umetničkog zapisa: Trujkanović, Paskali, Kirovska, Vrencoska, Milovančev, Tomić Radeska, Petrušebska i Maneva-Čuposka.

„Femina 8“ nije otelotvorenje feminističkih teorija, niti odgovor zasnovan na ovoj vrsti istraživanja. Umetnikovi likovni i iskustveni zapisi obojeni su emocijom, i sugerišu definisane lične odgovore, pitanja, stanja, dileme, ali takođe sugerišu i zadate odgovore i pitanja, namećući, pritom, nova stanja, pitanja i odgovore, povezane sa „Feminom“. Problematizujući ne samo na formalnom nivou, već i na likovno-fenomenološkom-ontološkom nivou, oni stvaraju nove prostore sa različitim, specifičnim izrazom i identitetom.

Priključujući se savremenim umetničkim tendencijama, svojim umetničkim tvorevinama otkrivaju različite forme prezentacija i tradicionalnih postavki slika, kolaža, crteža, asamblaža, instalacija, redimejd-a, videa. U okviru konteksta, specifični vidovi likovnih komunikacija sažeti su u jednom formatu gde dominira jedna „Femina“, ali sa imanentnom promenljivošću. U jednom momentu je to Eva, žena Adama, čineći svoj prvi greh, ali u jednoj jedinoj ulozi, koja se neprestano ponavlja, u jednoj kući, tačnije, u kuhinji… U drugom, menja svoj oblik prelazeći u naglašeno aritmično i autoreferentno stanje uznemirenosti, usled emocionalnog disbalansa i niza psihičkih rastrojnosti… Femina oseća na sebi različite ideologije poredeći Istok sa represijom/diskriminacijom žene, nasuprot naglašene seksulizacije/pornografije Zapada, kao svojevrsni dualitet/bipolarnost… Ona ističe lepotu svog tela, zavisna od potrebe da uvek bude lepa i zavodljiva… Femina je borac za svoja prava, gde god bila, i noseći i roze i plave naočare, zapisuje tekst koji se prevodi sa dozom ironije usled  površnog shvatanja i relativiziranja borbe za njena prava… Femina pripoveda o svojim precima, o ratovima i užasima, mnogim egzodusima, svedok je nesrećnih rastanaka i uništenja porodica, krvoprolića, vapaja i strahova…

Femina pripoveda o svojim precima kroz tradiciju svadbenih trenutaka, kada se mlada i mladoženja odevaju u svoju ceremonijalnu odeću fotografišu sa gostima, kako bi ovekovečili trenutak sreće… Femina je zaronila u još jedan autoreferentni prostor, u podvodni svet, podvodni san, gde simbolično otpočinje novi život, u vodi, kroz čarobnu ritualnu svetlost. Umetnik kao tvorac imaginarnog učvršćuje svoje autorstvo, ali samo ukoliko je ono ubedljivo i ukoliko je siguran u njegovo postojanje. Izložba  „Femina 8“ ima visoko imaginarni sadržaj, koji kreira likovno-umetnički „otisak“, ali i jasno postavljene i ubedljive vremenske i prostorne okvire.

Ne zaboravite da lajkujete Luftiku

Share Follow Tweet Share Share