Najstariji park u Novom Sadu fotografisan noću, kada nema šetača

Foto: Aleksandar Milutinović

Podeli
Dragana Vidić
Čeka poslednji voz za Nedođiju. I to uspešno radi već 10 godina. U međuvremenu piše.