most_slobode_novi_sad
Fotografije Novi Sad

Veličanstven zalazak

Most slobode, Novi Sad.

Foto: Aleksandar Milutinović