Magazin

Evo zašto su udžbenici i dalje relevantan medij za učenje

Sa razvojem tehnologije, mnogi ljudi su masovno počeli da zamenjuju štampane medije sa digitalnim. Knjige se više ne čitaju kao pre i novine u štampanom obliku su postale gotovo stvar prošlosti, jer je internet postao glavno mesto informisanja, zabave, ali i edukacije. 

Međutim, koliko su zaista digitalni mediji relevantni kada je u pitanju učenje? Da li je to najidealniji vid edukacije u 21. veku? Iako je, prema mišljenju mnogih, online edukacija najbolja opcija, u praksi su stvari dosta drugačije.

Za sticanje temeljnog znanja, uvek su neophodni pravi udžbenici od proverenih autora. Dobar izdavač, kao što je Data Status izdaje udžbenike i prodaje ih po pristupačnim cenama, je još jedan bitan faktor pirlikom odabira kvalitetnih udžbenika.

Postoji nekoliko bitnih razlog zašto su udžbenici najrelevantniji mediji za učenje.

Sticanje fundamentalnog i temeljnog znanja 

Internet je odlično mesto za prikupljanje ogromnog broja informacija. Šta god poželite da saznate, pročitate, vidite, dostupno je online, na samo jedan klik. Međutim, pravo, temeljno i fundamentalno znanje iz određene oblasti, isključivo je moguće steći putem udžbenika.

Godine studioznog rada, istraživanja, prikupljanja informacija i znanja su samo neki od razloga zašto su udžbenici najbolji i najrelevantniji medij za sticanje sveobuhvatnog znanja iz bilo koje oblasti na ovom svetu. 

Bilo da je reč o prirodnim ili društvenim naukama, umetničkim ili drugim stručnim školama, stručna literatura će vam dati prave definicije, pojašnjenja i detaljne odgovore na sva potencijalna i bitna pitanja.

Provereni izvori renomiranih autora su najbolja opcija 

Pored toga što pružaju fundamentalno i temeljno znanje, udžbenici garantuju relevantnost zahvaljujući dobro proverenim izvorima i autorima. Kao što svi znamo, na internetu postoji mnoštvo sumnjivih sajtova i portala čiji su izvori nepoznati i čija je istinitost pod velikim znakom pitanja.

U moru neproverenih informacija na Guglu, kada je reč o ozbiljnim, stručnim predmetima, najpametnija i najbolja opcija jeste udžbenik renomiranog autora koji je odobren od Ministarstva prosvete i koji pruža sve neophodne informacije i sva potrebna znanja kako bi se predmet kompletno savladao.

Fokusiranost đaka na najvažnije lekcije iz predmeta 

omila udžbenika jednih na drugima

Fokusiranost na važne stvari prilikom učenja je jedna od najvažnijih stvari prilikom savladavanja nekog predmeta. U moru informacija o određenim lekcijama na internetu, đaci često znaju da se pogube i da više ni sami ne znaju šta da izdvoje kao bitno, a šta je apsolutno nebitno i nepotrebno.

U jednom udžbeniku nalaze se apsolutno sve najvažnije stvari, zbog čega su internet ili neke druge knjige, korisne za dodatne informacije ili pojašnjenja lekcija iz udžbenika. 

Ovo ne podrazumeva isključivo korišćenje udžbenika, već pomaže da se pažnja ne rasipa na mnoštvo manje bitnih stvari koje nisu deo lekcija, ili nisu toliko važne da se u odnosu na sve ostale koje se nalaze u udžbeniku.

Prilagođeni su uzrastu đaka i razumljivi su za učenje

Postoji mnogo izvora odakle je moguće pokupiti određena znanja. Međutim, udžbenici koji se namenski pišu za određeni uzrast i to jezikom koji oni dobro poznaju i razumeju su najbolji mogući način za efikasno učenje.

Način na koji su lekcije prezentovane, razumljiv jezik i ton pisanja, ilustracije, i sl. samo su neki od razloga zašto su udžbenici još uvek nezamenljivi mediji za adekvatno sticanje svih neophodnih znanja.

Praktična upotreba udžbenika je bitan faktor

Bitan faktor koji mnogi zanemaruju jeste praktična upotreba udžbenika na koju su đaci navikli. Preglednost lekcija, detaljna pojašnjenja, relevantni primeri iz kojih je najbolje učiti, definicije koje je neophodno znati…sve to sadrže odlični udžbenici za đake svih uzrasta.

Ukoliko želite da naučite neki predmet kako valja, ne zaboravite da je udžbenik i dalje najbolja i najsigurnija opcija za sticanje fundamentalnog i dugoročnog znanja koje će se pamtiti dugi niz godina!

Mateja Panović

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

Share via
Copy link