Magazin Srbija

Deca sa smetnjama u razvoju u domovima žive kao u paklu: Zavezani za krevet, u fekalijama, bez medicinske nege

domovi-za-decu-sa-smetnjama-u-razvoju-ilustracija

Srbija nije adekvatno reagovala na ozbiljna kršenja ljudskih prava i zlostavljanje osoba koje su prinuđene da žive u neljudskim uslovima u domovima za decu sa smetnjama u razvoju, od kojih mnogi dostižu nivo mučenja. U svim institucijama, bez obzira na njihovu veličinu, uočeno je drastično zanemarivanje i nedostatak medicinske nege koji su opasni po zdravlje i život dece sa smetnjama u razvoju, zaključak je izveštaja “Zaboravljena deca Srbije” koju je objavila Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI).

Ovo mesto je paklena rupa, komentariše jedan od istražitelja ove organizacija koji je tokom 2019. godine sa kolegama obilazio institucije socijalne zaštite, gde su zatekli neljudske uslove u kojima su smeštena dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. U ustanovi 6 (sve su u izveštaju obeležene brojevima radi lakšeg praćenja a imena su psedonimi kako bi se zaštitila deca i izvori) na primer, smrad urina, znoja, fekalija i prljave posteljine je bio preplavljujući, tvrdi se u izveštaju ove organizacije za zaštitu ljudskih prava.

Kada je u izveštaju “Mučenje kao lečenje”, koji je Disability Rights International (DRI) objavila 2007. godine, zabeležena su brojna kršenja ljudskih prava osoba sa invaliditetom, koje su segregisane od društva i prisiljene da svoj život provode u instituciji. Oni su tada u institucijama zatekli “prljave uslove, zarazne bolesti, nedostatak zdravstvene nege i rehabilitacije, kao i izostanak adekvatnog nadzora”. Država je tada prepoznala problem i donela zakon 2009. a potom i Zakon o socijalnoj zaštiti 2011. godine. Međutim, sve je ostalo mrtvo slovo na papiru jer je novi izveštaj objavljen 24. juna, podjednako stravičan.

“Tokom niza godina, DRI, MDRI-S i brojne druge organizacije su ukazivale Vladi Republike Srbije na veoma loše uslove, zlostavljanje, zanemarivanje i nečovečno postupanje koje je i dalje prisutno u institucijama. Vlada Srbije nije preduzela adekvatne korake niti pozvala počinioce na odgovornost”, stoji u izveštaju u kom su dalja svedočenja o onome šta je zatečeno u ovim domovima strašnija nego što je iko mogao da zamisli. Deca u institucijama su izložena zanemarivanju i uskraćuje im se medicinska nega, u pojedinim okolnostima, izložena su i seksualnom zlostavljanju, piše Noizz.

Deci je uskraćen medicinski tretman, ostavljena su da umru

Prva rečenica u zapažanju, koje se nalazi na samom početku izveštaja kaže: “U svim institucijama koje smo posetili, bez obzira na njihovu veličinu, istražitelji su primetili zanemarivanje i nedostatak medicinske nege koji su rizični po zdravlje i život dece sa smetnjama u razvoju.”

I odatle na dalje slede primeri od kojih se steže želudac.

U ustanovi 1 zatekli su stotinak dece, uglavnom sa posledicama cerebralne paralize, poređanih u metalne krevete sa visokim ogradama sa približno 12-15 dece po sobi. Ovi metalni kreveti funkcionišu kao kavezi za decu koja ne mogu samostalno da se kreću. Deca u ovim objektima žive potpuno izolovano i ne mogu se pomeriti dalje od rešetki kreveta. U instituciji 2, istražitelji su videli decu kojoj je uskraćen neophodan medicinski tretman, a istražiteljima je rečeno da „konzilijum lekara“ donosi odluku o tome da li će dete biti zadržano na lečenju (što može da uključi i eventualni operativni zahvat). U slučajevima koje su oni zabeležili, piše dalje, konzilijum je procenio da postoji „visok rizik“ kod ove dece – iako se zna da će bez ove intervencije deca sigurno umreti.

Kontracepcija bez saglasnosti i moguće seksualno zlostavljanje

Još jedna strašna praksa je zabeležena tokom poseta ustanovama. Zaposleni su pomenuli istraživačima da korisnici imaju „partnerske odnose”. Upotreba ovakve terminologije može normalizovati ili opravdati seksualno zlostavljanje kada jedan od partnera možda nema podršku ili slobodu da odbije ili da se saglasi sa postojanjem takvih odnosa, upozoravaju iz DRI. Zabrinutost je utoliko veća jer je osoblje navelo da se nad ženama koristi kontracepcija bez traženja njihovog informisanog pristanka. Ovakva praksa, ne samo da narušava reproduktivna prava žene, već može prikriti postojanje seksualnog zlostavljanja koje se dešava u instituciji.

Prema navodima direktora ove institucije (broj 6), ženama koje su u reproduktivnom dobu se ugrađuje „spirala”. Trenutno, u ustanovi 6 ima 40 žena sa ugrađenom spiralom, što je skoro polovina svih žena u instituciji, dok četiri žene dobijaju kontraceptivne pilule bez informisanog pristanka. Većina žena nije informisana o ugradnji spirale ili svrsi kontraceptivnih pilula. Ovakva praksa je u suprotnosti sa CRPD i može dostići nivo torture. Umesto informisanog pristanka žena, ugradnja spirale se obavlja uz saglasnost staratelja (često je to radnik nadležnog centra za socijalni rad). Ukoliko ostanu trudne, žene koje se nalaze pod starateljstvom su najčešće prinuđene da abortiraju.

Hrane se preko sonde, leže po podu

Tokom poseta, istražitelji su videli veliki broj dece i odraslih koji nisu mogli da se kreću i koji su praktično bili sputani jer su ostavljeni da leže u krevetima sa metalnim rešetkama, iz kojih nisu mogli da izađu bez nečije pomoći. Mnoga deca koja odrastaju u krevetima imaju ograničeni rast. Zatekli su, piše u uvodu izveštaja, puno tinejdžera koji izgledaju kao da imaju tri do pet godina, ne zbog nekog „urođenog“ stanja, već zbog dugotrajnog ležanja i uskraćivanja potrebnih tretmana. U istoj instituciji opazili su decu, koja su bila prevelika za krevetac, kako leže na strunjačama na podu, sede klateći se, leže ispod klupa ili puze.

Posebno zabrinjava i dalje prisutno smeštanje novorođenčadi i male dece u institucije uprkos načelnoj zabrani smeštaja dece mlađe od tri godine.

U maloj domskoj zajednici u okviru ustanove 3 istražitelji su evidentirali slučaj ekstremnog zanemarivanja.

“Zoran je šesnaestogodišnji mladić koji većinu svog dana provodi sklupčan u metalnom krevetu, koji je nalik kavezu. Na osnovu izjava osoblja on ima povredu kičme. Zoranovo telo je zgrčeno u položaju fetusa, sa prekrštenim nogama; njegovi mišići izgledaju jako zgrčeni. On je bio čvrsto sklupčan i iako je ekspertkinja DRI pokušavala da uspostavi kontakt sa njim držeći ga za ruku, on nije reagovao. Prema navodima osoblja „mi njega ne pomeramo“. Navode da im je savetovano da ga „puste da sam promeni položaj kada oseti potrebu”. Međutim, za svo vreme koje su istražitelju proveli u instituciji on je ostao u istom položaju – što samo po sebi mora biti veoma bolno.

U ustanovi 1, istražitelji su zatekli oko 50 dece sa nazogastričnim sondama (NG sonda) (što je skoro trećina ukupnog broja dece u instituciji). NG sonda je specijalno crevo kojim se prenose hrana i lekovi kroz nos do stomaka. Prema ekspertkinji DRI, NG sonde predstavljaju privremeno rešenje i trebalo bi da budu zamenjene drugom vrstom uređaja koji će osigurati dugoročno bezbedno hranjenje. Trajna upotreba NG sondi kod dece ugrožava njihovo zdravlje i život i može izazvati pojavu čira ili infekciju na sinusima, grlu, ždrelu ili stomaku, infekciju tkiva, infekciju krvnih sudova, gastrointestinalno krvarenje, upalu pluća i smrt.

Samo u jednoj instituciji osoblje pokušava da pomogne deci

Kako stoji u izveštaju koji je objavljen na više od 60 strana, sa brojnim svedočenjima, samo je u jednoj od institucija (ustanova 2) zabeležen značajan napor osoblja da deci obezbedi bolju negu. Zaposleni su se samoinicijativno informisali o metodama kako da deci sa smetnjama u razvoju pruže bolju negu, i pokušavali su da prostorije prilagode njihovim potrebama, odeća je odgovarala njihovom uzrastu, bila je čista i u dobrom stanju. Tokom ručka osoblje pruža podršku deci da se samostalno hrane, deca koja koriste kolica su bila aktivno podsticana da se uključe u edukativne i rekreativne aktivnosti…

Ipak, i sami zaposleni u ovoj instituciji su konstatovali da, uprkos svim naporima, ovo okruženje nije dobro za decu jer im ne može pružiti ljubav i individualizovanu pažnju koju mogu dobiti samo kada žive u porodici.

Posebno zabrinjavajuć je smeštajem odojčadi u institucije. Iako deca ni bi smela tu ostajati duže od 6 meseci, osoblje je priznalo da ona „mogu ostati duže ukoliko se njihova situacija ne razreši”. Čak i kratak boravak u instituciji ima negativne posledice po razvoj odojčadi, naročito ako su ona tokom boravka u instituciji izložena zanemarivanju ili zlostavljanju. Tokom jedne od poseta istražitelji su videli jednu radnicu u sobi sa devet beba. Ona je očigledno bila preopterećena bez mogućnosti da posveti individualnu pažnju svakom detetu. Takođe, zabeležili su opasno postupanje jer je radnica podizala bebe hvatajući ih za jednu ruku i tako ih prebacivala sa jednog mesta na drugo, što može izazvati povrede lakata kod beba.

Dominantan uzrok napuštanja doma je smrt

Srbija beleži, piše u izveštaju, značajan napredak po pitanju smanjenja ukupnog broja institucionalizovane dece, kada su u pitanju deca bez smetnji u razvoju. Prema zvaničnim podacima, broj dece u institucijama opao je za oko 50% tokom poslednjih 10 godina. Međutim, Srbija je zaboravila na decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom – od kojih su mnoga dostigla punoletstvo – koja su izostavljena iz reforme. U ovom trenutku, deca sa smetnjama u razvoju čine oko 80% dece koja žive u institucijama, gde su često pomešana sa odraslima i gde im preti doživotna segregacija. I dalje se vrši prijem odojčadi i dece mlađe od tri godine koja ostaju u institucijama – praksa koja nanosi bespovratne posledice po njihov fizički i psihički razvoj, poput poremećaja vezivanja, koje mogu trajati doživotno. Pri tome 79% dece i odraslih ostaje u institucijama duže od 10 godina. Dominantan uzrok napuštanja institucije je smrt.

Problem koji imamo predugo – rešiv je, ali ne preko noći

Maša Pavlović iz MDRI za Kurir kaže da je ovo problem koji dugo traje, i koji je rešiv, ali ne preko noći.

– Ovo je sistemski problem koji traje i koji treba da reše nadležne institucije – Ministartsvo za rad socijalna i boračka pitanja, a u to svakako treba da se uključi i Vlada Republike Srbije. Neophodno je da se što pre počne sa procesom zatvaranja samih ustanova, i za decu i za odrasle. Ono što se u tim ustanovama dešava nije u skladu Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom koju su usvojile Ujedinjene nacije – rekla je Pavlović.

Kako objasnjava, osobama sa mentalnim invaliditetom treba da žive u zajednicama, a ne u institucijama.

– Kada govorimo o deci, treba zabraniti da se ona primaju u domove, posebno kada je reč o mlađima od tri godine, a takvih ima. I kratak boravak deteta u instituciji ima nesagledive posledice – rekla je ona, ponovivši da je neophodno je da se potpuno stopira dalji prijem dece u bilo koju instituciju.

Neophodno je organizovati podršku u biološkoj ili srodničkoj porodici, kojoj bi u pomoć mogle da pruže čak i patronažne sestre.

– Bilo bi dobro osnažiti hranitelje da i oni uzimaju decu sa teškoćama. Ovo je problem koji može da se reši zajedničkom saradnjom, i to što pre, jer je u domovima čak 75 odsto dece sa smetnjama u razvoju kojima je odatle hitno potreban izmeštaj – rekla je naša sagovornica.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) se sa izveštajem obratila nadležnima 23. juna, ali odgovor do danas – nisu dobili.

Ministarka Kisić napala izveštaj NVO, mučenje dece u drugom planu

Resorna ministarstvo je u svojoj prvoj reakciji na ovaj izveštaj navelo da su svi oblici nasilja i zlostavljanja strogo zabranjеni i da jе nеophodno da svi koji imaju saznanja o tomе prijavе takvе slučajеvе i dokazе Inspеkciji socijalnе zaštitе ovog ministarstva ili nadlеžnom pokrajinskom sеkrеtarijatu.

„Iznošеnjе paušalnih tvrdnji o ovako ozbiljnom kršеnju zakona i standarda, bеz toga da su nеvladinе organizacijе dostavilе nadlеžnim organima jasnе dokazе, krajnjе jе nеodgovorno i nеozbiljno, sa jasnim ciljеm urušavanja sistеma socijalnе zaštitе i uznеmirеnja javnosti“, navodi se u saopštenju za javnost ovog ministarstva.

Pronađene kutije sa filmovima nagih maloletnica iz Petnice, više lica učestvovalo u zločinu

Luftika

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

218 Shares
218 Shares
Share via
Copy link