Dogadjaji Tribine

Ciklus predavanja “Polemike Miloša Crnjanskog”

Ciklus predavanja pod nazivom „Polemike Miloša Crnjanskog“ održava se u utorak 22. marta u 19 sati u Tribini mladih Kulturnog centra Novog Sada. Autor predavanja je profesor doktor Milo Lompar sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Prvo predavanje nosi nativ “Polemika sa SKZ. Crnjanski i građanska inteligencija”.

Sledeće predavanje nosi naziv “Polemika sa Nolitom. Crnjanski i levičarska inteligencija” i biće održano 29. marta u 19 časova dok je poslednje predavanje “Polemika sa Krležom kao sinteza polemike sa građanskom i levičarskom inteligencijom” na programu 5. aprila u 19 časova.

Milo Lompar je srpski istoričar književnosti, filozof, profesor i predsednik Zadužbine Miloš Crnjanski. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirao tezom o Istorijskom, poetičkom i književnom nasleđu 18. i 19. veka u poznim delima Miloša Crnjanskog. Na Filološkom fakultetu u Beogradu profesor je predmeta Srpska književnost 18. i 19. veka i Kulturna istorija Srba. Bio je generalni direktor politike 2005 – 2006. godine. Objavio je veliki broj knjiga i eseja.

Znate li ko su dule? Saznajte!

 

PARTNERI SAJTA


Share via
Copy link