Novi Sad

Odgovor kompanije La Farge na optužbe da zagađuje okolinu

lafarge

Internet portal 021.rs objavio je tekst pod naslovom „Beočinska cementara godinama zagađuje okolinu bez kazne“, a preneo ga je i portal Luftika.

Predstavnici kompanije Lafarž označeni su kao glavni krivci i vrlo brzo su objavili zvanični demant navedenog, naveli da posluju transparentno i da su svi podaci dostupni nadležnima i zainteresovanima.

Odgovor kompanije prenosimo u celosti.

„Pre svega želimo da istaknemo da nećemo podleći pritiscima koji se vrše na nas niti ćemo učestvovati u kapmanji koja je pokrenuta. Naša poruka je pre svega upućena građanima Beočina jer nam je važno da oni budu tačno i potpuno informisani, i da znaju da mi poslujemo u skladu sa važećim zakonskim propisima i dozvolama koje posedujemo. Poslujemo transparentno i svi rezultati su dostupni kako nadležnim organima tako i svim zainteresovanima.

Podaci kojima se manipuliše ovih dana u pojedinim medijima, a koji se neprofesionalno tumače i prenose, prezentovani su nadležnim inspekcijskim organima zajedno sa akcionim planovima, u skladu sa Zakonom.

Takođe, želimo da podsetimo javnost da smo do sada u poboljšanje stanja životne sredine kroz modernizaciju opreme i optimizaciju procesa uložili 150 miliona evra, umesto 35 miliona koliko smo po privatizacionom ugovoru bili u obavezi da uložimo.

Ovo potvrđuje našu posvećenost smanjenju uticaja proizvodnog procesa na životnu sredinu. Takođe, jasno smo komunicirali da time naša ulaganja nisu završena što je potvrđeno u IPPC dozvoli, u kojoj su taksativno navedeni tekući i budući projekti sa rokovima izvršenja. Lafarge BFC posluje u skladu sa najboljim dostupnim tehnikama za cementnu industriju, što je jedini ispravan način. Dostupna su nam i u primeni su sva savremena svetska znanja i rešenja u našoj oblasti poslovanja a njihova primena se ne razlikuje od primene u drugim zemljama razvijenog sveta kao što su Francuska, Nemačka, Švajcarska, Austrija i sl.

Sve vrste merenja radimo u skladu sa propisanim zakonima, a skladu sa navedenim, vršimo merenje emisije gasova iz stacionarnih izvora, na svim emiterima za sve propisane parametre. Ova merenja se vrše od strane ovlašćene sertifikovane ustanove. O rezultatima se obaveštava nadležni organ – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Agencija za zaštitu životne sredine.

Saglasno obavezama iz Integrisane dozvole (IPPC dozvola) uspostavili smo kontinualni monitoring emisija na svim emiterima za koje je to propisano zakonom. Na tim emiterima kontinualno vršimo merenja sledećih parametara: prašine, sumpor dioksida oksida (SO2), azotnih oksida (NOx), ugljen monoksida (CO), ukupnog organskog ugljenika (TOC), amonijka (NH3), hlorovodonika (HCl), fluorovodonika (HF) i kiseonika (O2).

Kontinualni merači su sertifikovani od strane ovlašćenih akreditovanih kuća, koji vrše proveru ispravnosti uređaja. U tabeli koja sledi možete videti objedinjene rezultate merenja od strane ovlašćene stručne organizacije za prethodne tri godine na lokaciji dimnjaka rotacione peći gde se koriste alternativna goriva prema postojećim dozvolama : GVE – granična vrednost emisije.

tabela lafarge

Prema priloženim rezultatima vidi se da su izmerene vrednosti za 2019. godinu manje od granične vrednosti emisije definisane u Integrisanoj dozvoli (IPPC) za sve parametre.

U Beočinu postoje dve merne stanice za merenje imisije, odnosno kvaliteta vazduha. Njihov rad je u ingerenciji nadležnih državnih institucija, odnosno Agencije za zaštitu životne sredine a njihova lokacija je izvan kruga fabrike i ona je određena od strane nadležnih organa i stručnih lica. Lafarge BFC nema uticaj na rad ovih mernih stanica, a u našem interesu je da one rade i da rezultati budu dostupni svima, što bi doprinelo smanjenju dezinformacija.

Podaci sa merne stanice Beočin centar, su kao i iz drugih gradova koji imaju merne stanice, dnevno dostupni na sajtu Agencije u čijoj su mreži. Ovi podaci pokazuju da je kvalitet vazduha u Beočinu najlošiji u zimskom periodu kada fabrika ne radi, što je slučaj i ove godine kada zbog planiranog zastoja naša postrojenja nisu radila od 9.12. 2019. a njihovo pokretanje je planirano u drugoj polovini februara 2020.

Kada su u pitanju dioksini i furani oni se formiraju u procesu sagorevanja u temperaturnom opsegu 200- 400C i nisu karakteristični za tehnološki proces proizvodnje cementa, gde su temperature u opsegu 1.500C – 2.000C. Granična vrednost propisana Zakonom iznosi manje od 0,1 ng/Nm3. Rezultati merenja za 2019. u Lafarge BFC obavljenog od strane eksterne akreditovane kompanije iznose 0,003 ng/Nm3, što je daleko ispod propisanih graničnih vrednosti. Svih prethodnih godina, rezultati svih merenja dioksina i furana su slični prošlogodišnjim, tj. zanemarljivi u odnosu na dozvoljenu vrednost.

Od dolaska kompanje Lafarge u Srbiju trudimo se da budemo odgovoran i pouzdan partner zajednice u kojoj poslujemo. Sa naše strane, mi ćemo učiniti sve da profesionalizmom, otvorenošću, spremnošću na razgovor i transparentnim poslovanjem sačuvamo poverenje koje imamo, a u tom cilju dostupni smo iotvoreni za sve koji žele, a naročito za građane Beočina, da nas posete i da u direktnom kontaktu sa nama dobiju detaljnije informacije.“

Inače, predstavnici kompanije kontaktirani su tokom istraživanja i rada na ovoj priči, ali su odgovorili nakon pisanja 021.

Dok se Srbi guše u zagađenom vazduhu, žena ministra Trivana skija u Koloradu

Redakcija

Redakcija

Delimo tekstove koji vrede. Jer vrede!

Dodaj komentar

Klikni da objaviš komentar

17 Shares
Share via
Copy link